Buhler Sortex BD5 MultiVision - Tohumluk Aşılı Mısır Ayıklama


BUHLER SORTEX BD5 -MULTIVISION konfigürasyonlu makinamızda yapılan 'Tohumluk Aşılı Mısır Ayıklama Sonucu'